Posts Tagged ‘Komputer Świat Ekspert’

Strona 1 z 11

Komputer Świat Ekspert wtorek, czerwiec 22nd, 2010

W czerwcowo-sierpniowym numerze Komputer Świat Ekspert artykuł Krzysztofa Tomicza o fotografii ślubnej.

Mimo kilku uproszczeń i nie do końca trafionych wniosków (zwłaszcza w akapicie poświęconym plenerowi) jest to całkiem rzetelnie opracowana publikacja, traktująca o podstawach know-how fotografii ślubnej.

W artykule wypowiedzi moja (poniżej), Adama Trzcionki i Niedźwiedzia.
Artykuł bogato ilustrowany zdjęciami naszymi i autora tekstu.

Komputer Świat Ekspert

Strona 1 z 11